اخبار شرکت

خرید دستگاه تست رله 6 فاز iSa مدل DRTS64

اخبار شرکت

خرید دستگاه تست رله 6 فاز iSa مدل DRTS64 با حضور نماینده ایتالیایی این شرکت در دفتر مرکزی شرکت فنی مهندسی همت کاران صورت پذیرفت. این دستگاه دارای مشخصات زیر می‌باشد:

 • Manual control with color display.
 • Simultaneously available: 6 Current and 4 Voltage plus 1 battery simulator outputs
 • High current outputs : 6 x 32 A, 3 x 64 A,1 x 128 A
 • High power outputs: 6 x 430 VA, 3 x 860 VA, 1 x 1000 VA
 • Voltage outputs: 4 x 300V at 100 VA
 • High accuracy outputs: better than 0.05%
 • IEC 61850 protocol interface
 • USB and Ethernet interface
 • Pen drive interface
 • End to end test with GPS or IRIG-B
 • Advanced testing and data management software TDMS
 • Complete library of relays from the major manufacturers.