اخبار شرکت

بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از پروژه تعمرات اساسی

اخبار شرکت

وزیر محترم راه وشهرسازی جناب آقای دکتر اسلامی در رأس هیأتی طی سفربه بندر امام خمینی(ره)، از پروژه “تعمیرات اساسی منجر به PM شبکه های توزیع برق و روشنایی بندر امام خمینی” که توسط شرکت همت کاران در حال اجراء می باشد، بازدید نموده و نحوه فعالیت این پروژه و میزان پیشرفت آن راجویا شد.