اخبار شرکت

کلیپ پروژه احداث سامانه فتوولتائیک در تصفیه خانه جنوب تهران

اخبار شرکت

پروژه “خرید تجهیزات، نصب، اجراء، راه اندازی و بهره برداری سامانه فتوولتائیک با ظرفیت ۴۰۰ کیلووات در تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (به صورت EPC)” که توسط شرکت فنی مهندسی همت کاران احداث گردید. کلیپی که مشاهده می‌فرمائید از مراحل نصب و اجراء این پروژه را نشان می‌دهد.