اخبار شرکت

افتتاح پست 63/20 کیلوولت مشتاق

اخبار شرکت

پروژه “توسعه پست 63/20 کیلوولت مشتاق” با حضورت جناب آقای مهندس رسول موسي رضايي مديرعامل شركت برق منطقه اي اصفهان و جمعی از مسئولان برق منطقه ای اصفهان، به بهره برداری رسید.